Dnes má svátek:

Důležité zákony


Řídíme se především následujícími zákony:

všeobecně používané zákony OÚ:
 • zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák.č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zák.č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • zák.č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 • zák.č. 262/2006 Sb. zákoník práce
 • zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
úsek evidence obyvatel:
 • zák.č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zák.č. 177/2000 Sb. o občanských průkazech
 • zák.č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
pokladna
 • zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví
úsek podatelny
 • instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě
 • zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zák.č. 29/2000 Sb. o poštovních službách
a další...


Úplná znění výše jmenovaných Zákonů
naleznete na portálu:Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz