Menu
Obec Vlkava
obecVlkava

GDPR

Ochrana osobních údajů

Obec Vlkava, IČO: 509001, Boleslavská č.p. 147, 294 43 Vlkava (dále jen „obec Vlkava“) je územním samosprávným celkem, tj. územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu, ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Obec Vlkava vykonává samosprávu a přenesenou působnost (státní správu), v jejichž rámci provádí zejména následující agendy:

 • Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Czech Point
 • Katastr nemovitostí
 • Evidence obyvatel
 • Hřbitovní poplatky
 • Infokanál (sms infokanál)
 • Prezentace obce pro občany
 • Kamerový systém
 • Knihovna
 • Vedení obecní kroniky
 • Místní poplatky
 • Pronájmy obecních prostor
 • Spisová služba
 • Kácení stromů
 • Střet zájmů
 • Účetnictví
 • Volební systém
 • Zaměstnanecká agenda
 • Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí
 • Zákon o obcích

Pro potřeby těchto agend provádí obec Vlkava jako správce osobních údajů zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pověřencem obce Vlkava ve smyslu čl. 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů je:

Mgr. Štěpán Kochánek

Zpracovávané osobní údaje

Obec Vlkava zpracovává v rámci výše uvedených agend následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis.
 • Kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt se subjekty údajů, zejména občany, zaměstnanci, jinými fyzickými osobami, nebo s dodavateli, jinými orgány, zejména kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.
 • Komunikační údaje - údaje o komunikaci mezi obcí Vlkava a subjekty údajů, zejména občany, zaměstnanci, jinými fyzickými osobami, nebo dodavateli, jinými orgány, např. e-mailové zprávy, dopisy.
 • Informace o majetkových poměrech.
 • Obrazové a zvukové záznamy z kamerového systému.

Účely zpracování osobních údajů a jeho důvody

Obec Vlkava zpracovává osobní údaje za účelem:

 • zajištění řádného výkonu samosprávy a státní správy,
 • správa majetku obce Vlkava, včetně jeho ochrany před poškozením nebo zničením,
 • plnění evidenčních povinností,
 • vedení spisové služby a archivace,
 • plnění daňových, účetních a finančních povinností,
 • realizace dodavatelsko-odběratelských vztahů,
 • zaměstnávání pracovníků obce,
 • komunikace s veřejností, poskytování informací (zveřejněním i na žádost),
 • poskytování informací jiným orgánům,
 • organizace a zajišťování kulturních akcí a provozu knihovny,
 • prezentace aktivit obce Vlkava.

Obec Vlkava zpracovává osobní údaje na základě právních důvodů, zejména

 • plnění právní povinnosti (stanovených zákony a jinými právními předpisy),
 • jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • ochrana oprávněného zájmu obce Vlkava nebo třetí osoby.

Omezeně zpracovává obec Vlkava osobní údaje také na základě souhlasu subjektu údajů, např. při zveřejňování fotografií z kulturních akcí obce.

Doba uložení osobních údajů

Obec Vlkava osobní údaje uchovává po dobu stanovenou právními předpisy (např. z oblasti daňové a účetní) a podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Pro každý druh dokumentace obsahující osobní údaje je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu.

Všechny lhůty jsou blíže definovány v záznamech o činnostech zpracování, které obec Vlkava vede.

Zdroje osobních údajů

Osobní údaje obec Vlkava získává převážně od subjektů údajů, jejich zástupců nebo osob, pro které vykonávají činnosti (dodavatelé zboží a služeb obci).

Předávání osobních údajů a jejich příjemci

K předávání osobních údajů dochází v případech, kdy to vyžaduje zákon (např. příslušným orgánům). Příjemcem údajů mohou být společnosti, které obec Vlkava pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné (např. pořadatelé kulturních akcí). Příjemcem osobních údajů na internetových stránkách obce Vlkava je veřejnost.

Předávání třetím osobám, vyjma uvedených výše, obec Vlkava neprovádí.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů následující práva:

Právo na přístup ke svým údajům

Máte právo na informaci, jaké údaje obec Vlkava zpracovává a další související informace (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj). Máte právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí je však možné účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud se vám to bude hodit například pro usnadnění komunikace s jiným orgánem, můžete od obce Vlkava dostat údaje, které jsme od Vás získali.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že jsou Vaše údaje nesprávné, nepřesné, nebo neúplné, máte právo požadovat nápravu.

Právo na výmaz osobních údajů

Vaše osobní údaje maže obec Vlkava sama v rámci zákonných archivačních lhůt. O jejich mazání se tedy nemusíte starat. Přesto můžete uplatnit právo na výmaz.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

V některých situacích obec Vlkava omezí zpracování osobních údajů. Například tehdy, pokud se bude obec Vlkava zabývat námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud jste udělil/a obci Vlkava souhlas se zpracováním osobních údajů (např. fotografie), máte právo jej odvolat. Po odvolání souhlasu obec Vlkava ukončí zpracování, např. odstraní fotografii z internetových stránek a dalších míst, kde se nalézá.

Právo na námitku

Právo námitky lze uplatnit pouze proti zpracování prováděnému na základě ochrany oprávněného zájmu obce Vlkava a třetích osob.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

Každý subjekt údajů má právo obrátit se se stížností ve věcech ochrany osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Obecní úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
déšť 29 °C 14 °C
středa 19. 6. slabý déšť 19/14 °C
čtvrtek 20. 6. polojasno 27/11 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 25/16 °C

Svátek

Svátek má Milan

Zítra má svátek Leoš

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Den rovnosti žen a mužů

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

V červnu dlouhý den, krátká nit.

Mohlo by Vás zajímat

Projekty